Sách nói: How To Write Short Stories, with examples

How To Write Short Stories, with examples cover

How To Write Short Stories, with examples

1 - Preface

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Here are 10 humorous short stories by Ring Lardner (March 5, 1885 – September 25, 1933), an American sports columnist and short-story writer best known for his satirical writings on sports, marriage, and the theatre. His contemporaries Ernest Hemingway, Virginia Woolf, and F. Scott Fitzgerald all professed strong admiration for his writing. ( Wikipedia and Michele Fry)

Bạn đang nghe How To Write Short Stories, with examples - Ring Lardner.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí

SPONSORED AD