Sách nói: Hippolytus

Hippolytus cover

Hippolytus

1 - Part 1

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Eurpides' tragedy tells of Theseus' chaste son Hippolytus, who refuses to worship Aphrodite in favor of Artemis. Aphrodite gets revenge by causing Hippolytus' stepmother Phaedra to fall in love with him, unleashing a chain of tragic events. (Summary by Elizabeth Klett)

Cast
Aphrodite: Caprisha Page
Theseus: Bruce Pirie
Phaedra: Elizabeth Klett
Hippolytus: mb
Nurse: April Gonzales
Henchman: Bob Gonzalez
Artemis: Arielle Lipshaw
Chorus leader: Naomi Park
Chorus 1: Amanda Friday
Chorus 2: Elizabeth Klett
Chorus 3: Amy Gramour
Old Huntsman: Delmar H. Dolbier
Narrator: Leni

Audio edited by Elizabeth Klett

Bạn đang nghe Hippolytus - Euripides.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí

SPONSORED AD