Sách nói: Hay Fever

Hay Fever cover

Hay Fever

1 - Act 1

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

In this delightful farce/comedy of manners, the eccentric and theatrical Bliss family invites four hapless guests to their English country house for the weekend. Hijinks ensue. - Summary by WendyKatzHiller

Cast List:
Judith Bliss: WendyKatzHiller
David Bliss: ToddHW
Sorel Bliss: Jenn Broda
Simon Bliss: Tchaikovsky
Myra Arundel: Kelly S. Taylor
Richard Greatham: Mike Manolakes
Jackie Coryton: Jvisi
Sandy Tyrell: CassiopeiaSparks
Clara: C. Roxanne Maxwell
Stage Directions: Jim Locke

Bạn đang nghe Hay Fever by Noël Coward.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí