Sách nói: Half-Past Bedtime - Version 2

Half-Past Bedtime - Version 2 cover

Half-Past Bedtime - Version 2

1 - Mr Jugg

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

The wonderful adventures of Marian after she meets the strange Mr. Jugg. "And who are you, Mr Jugg?" she inquired. "I'm the King of the Bumpies," he replied. When Marian was puzzled there came a little straight line, exactly in the middle, between her two eyebrows. "What are bumpies?" she said. "My hat!" he gasped. "Haven't you ever heard of bumpies?" Marian shook her head. "Oh dear, oh dear!" he sighed. "Have you ever heard of angels?" "Well, of course," said Marian. "Everybody's heard of angels." "Well then, bumpies," said Mr Jugg, "are baby angels. They're called bumpies till they've learned to fly." "I see," said Marian, "but why are they called bumpies?" "Because they bump," said Mr Jugg, "not knowing how." (Summary by Phil Chenevert)

Bạn đang nghe Half-Past Bedtime - Version 2 - H. H. Bashford.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí

SPONSORED AD