Sách nói: Galahad Jones

Galahad Jones cover

Galahad Jones

1 - Act 1

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Dramatised by Australian playwright Arthur Adams from his book of the same name, this is labeled "A Comedy with a Tragic Tang". The author claims there is an alternative ending he wrote much against his will, but he declines to print it. - Summary by ToddHW Cast list: Galahad Jones: [Adrian Stephens](https://librivox.org/reader/13577) Sibyl Beach: [Beth Thomas](https://librivox.org/reader/6281) Pearl: [Devorah Allen](https://librivox.org/reader/11084) The Butcher: [Son of the Exiles](https://librivox.org/reader/8879) Edward Beach: [ToddHW](https://librivox.org/reader/6754) The Doctor: [alanmapstone](https://librivox.org/reader/7170) Kathie Jones: [TJ Burns](https://librivox.org/reader/11790) Horace Lothian: [Tomas Peter](https://librivox.org/reader/10789) A Young Man: [Leanne Yau](https://librivox.org/reader/10614) Em. Jones: [Sonia](https://librivox.org/reader/10179) Stage Directions: [MichaelMaggs](https://librivox.org/reader/12075) Edited by: [ToddHW](https://librivox.org/reader/6754)
Bạn đang nghe Galahad Jones by Arthur Adams.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí