Sách nói: Galactic Patrol

SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Galactic Patrol is the third book in the Lensmen stories, and the first book to feature Kimball Kinnison, the action hero of several books in the series. It chronicles the beginning of Kinnison's adventures, starting with graduation from the Galactic Patrol Academy and becoming a Lensmen. Kinnison then pursues the Boskonians, a group of galactic pirates who have armed their ships with explosive artillery and are reeking havoc. - Summary by Harley James

Bạn đang nghe Galactic Patrol - E. E. Smith.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí

SPONSORED AD