Sách nói: Story of the First Trans-Continental Railroad

Story of the First Trans-Continental Railroad cover

Story of the First Trans-Continental Railroad

1 - The Project and the Projectors

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Story of the planning, construction, and early operating of the Trans-continental railroad. There is coverage of the early proposals that began as early as the late 1700's to follow the best route to the Pacific Ocean. 1819 saw proposals for steam propelled carriages to connect the Atlantic and Pacific Oceans. In the early 1800's interest gained for creating a railroad connecting the Atlantic and Pacific Oceans. Costs, construction, and operation are covered along with details on the Kansas Pacific Railway, the Denver Pacific Railroad, and the Central Pacific Railroad. - Summary by Paul Harvey

Bạn đang nghe Story of the First Trans-Continental Railroad - William Francis Bailey.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí

SPONSORED AD