Sách nói: Fame and Fortune Weekly No. 10: A Copper Harvest

Fame and Fortune Weekly No. 10: A Copper Harvest cover

Fame and Fortune Weekly No. 10: A Copper Harvest

1 - Ch 1 Back to Life

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Jack and Charlie meet a prospector by saving his life. They all join up to start digging into the prospector, Gideon's, copper mine in Montana. Through hard work and keeping their wits, they can thwart the attempts of a couple of claim jumpers to rob them. (Summary by Keith Salis)

Bạn đang nghe Fame and Fortune Weekly No. 10: A Copper Harvest by Frank Tousey.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí