Sách nói: Fabian Essays in Socialism

Fabian Essays in Socialism cover

Fabian Essays in Socialism

1 - Preface to the 1908 Edition

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

The Fabian Society is a British institution, which, though radical, advocated social reform through legislative rather than revolutionary means. It pre-dates the British Labour Party, which it influences to this day. The Fabian Society founded the London School of Economics in 1895. Here we have a collection of essays by great thinkers of the early 20th century and edited by George Bernard Shaw. - Summary by LynneT
Bạn đang nghe Fabian Essays in Socialism by Various.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí