Sách nói: Очерки о национализме. Essays on Nationalism

Очерки о национализме. Essays on Nationalism cover

Очерки о национализме. Essays on Nationalism

1 - Homo homini lupus

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Collection of essays on the subject of interactions between nations. This is a supplement to the "Jews and Russia" LibriVox project. This recording is dedicated to Rabbi Shlomo Noginsky stabbed in an anti-Semitic attack in Boston in July 2021.
Очерки о межнациональных отношениях. Этот сборник дополняет сборник "Евреи и Россия". Эта запись посвящается раввину Шломо Ногинскому раненному в анти-семитском инциденте в июле 2021 г. в Бостоне. - Summary by Mark Chulsky

Bạn đang nghe Очерки о национализме. Essays on Nationalism - Ze'ev Jabotinsky.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí

SPONSORED AD