Sách nói: Essays and Addresses on the Philosophy of Religion

Essays and Addresses on the Philosophy of Religion cover

Essays and Addresses on the Philosophy of Religion

1 - Preface

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Baron Friedrich von Hugel was a lay Catholic theologian whose work was influential during the rise of modernist thought. His Essays and Addresses on the Philosophy of Religion became a favorite work of later Christian writers C.S. Lewis and Flannery O'Connor. The book compiled previously written material into a single collection, divided into three parts: the first, on religion and theism in general; the second, on Christ's teachings and Christianity in general; the third, on the Catholic Church. - Summary by Dylan P. Straub
Bạn đang nghe Essays and Addresses on the Philosophy of Religion by Friedrich von Hügel.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí