Sách nói: Eros and Psyche

SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Bridges' Eros and Psyche retells the Eros (= Cupid) and Psyche myth first recorded by Lucius Apuleius in his book The Golden Ass.

The poem is divided into twelve cantos - one for each of the twelve months of the year - which gives the poem a certain, almost "pastoral" feel. The number of stanzas in each canto equals the number of days in that month: so the first canto March has 31 stanzas, the second canto April has 30 stanzas, and so on. Each stanza is a septet (i.e. comprises exactly seven lines) which follow the same end-rhyming schema of a-b-a-b-c-c-b.(Summary by Godsend)

Bạn đang nghe Eros and Psyche - Robert Bridges.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí

SPONSORED AD