Sách nói: Engaged

Engaged cover

Engaged

1 - Act 1

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

This comedy is by Gilbert on his own without Sullivan. "Listen to me. You love this girl?" "I love her sir, a'most as weel as I love mysel' !" "Then reflect how you are standing in the way of her prosperity." "Sir, I'm puir on pocket, but I've a rich hairt." - Summary From The Play

Cast list:
Cheviot Hill, a young man of property: Matthew Reece
Belvawney, his friend: skypigeon
Mr. Symperson: Alan Mapstone
Angus Macalister, a Lowland peasant lad: ToddHW
Major McGillicuddy: Craig Franklin
Belinda Treherne: Emmi Kranz
Minnie, Symperson's daughter: Jenn Broda
Mrs. Macfarlane, a Lowland widow: Sonia
Maggie, her daughter, a Lowland lassie: KHand
Parker, Minnie's maid: Lydia
Stage Directions: MichaelMaggs
Editing: ToddHW

Bạn đang nghe Engaged - W. S. Gilbert.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí

SPONSORED AD