Sách nói: Economics

Economics cover

Economics

1 - Book I (PDF 13)

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Economics (Greek: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ; Latin: Oeconomica) may not have been written by Aristotle. The author provides examples of methods used by the state to raise money including debt, currency devaluation, commodity controls, tariffs, sales tax, fines, violence and sacrilege. (Summary by Geoffrey Edwards)

Bạn đang nghe Economics by Aristotle.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí