Sách nói: Early Spring

SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

The Vernal Equinox signals the time when the winter’s cold mantle begins to succumb to the warming influences of the oncoming spring. Fay Inchfawn (nee Elizabeth Rebecca Ward) took the springtime of 1920 as her inspiration for the bright promise of beauty and new life described in Early Spring. LibriVox volunteers bring you eight different readings of this magical work to celebrate the Vernal Equinox. This was the weekly poetry project for the week of March 19, 2006. (Summary by Chip)

Bạn đang nghe Early Spring - Fay Inchfawn.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí

SPONSORED AD