Sách nói: Dulcibel

SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Dulcibel is a young, pretty and kind-hearted fictional character charged with Witchcraft during the infamous Salem Witch trials. During this time there is a group of "afflicted girls" who accuse Dulcibel and many others of Witchcraft, and during their trials show "undoubtable" proof that these people really are Witches. Will Master Raymond, Dulcibel's lover, be able to to secure Dulcibel's release from jail? Or will Dulcibel's fate be the gallows like so many other accused Witches of her time? (Summary by Elaine Webb)

Bạn đang nghe Dulcibel - Henry Peterson.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí

SPONSORED AD