Sách nói: Großinquisitor

Großinquisitor cover

Großinquisitor

1 - Abschnitt 1

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

"Der Großinquisitor" ist eine Erzählung aus dem Roman "Die Brüder Karamasow". Die Handlung spielt im 16. Jahrhundert, in Sevilla. Jesus, auf die Erde zurückgekehrt, wird von einem greisen Großinquisitor verhaftet und soll auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden. (Introduction by Al-Kadi)
Bạn đang nghe Großinquisitor by Fyodor Dostoyevsky.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí