Sách nói: Dear Enemy

SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Dear Enemy is the sequel to Jean Webster's novel Daddy-Long-Legs. The story as presented in a series of letters written by Sallie McBride, Judy Abbott's college mate in Daddy-Long-Legs. Among the recipients of the letters are the president of the orphanage where Sallie is filling in until a new director can be installed, his wife (Judy Abbott of Daddy-Long-Legs), and the orphanage's doctor (to whom Sallie addresses her letters: "Dear Enemy"). (Summary from Wikipedia)

Bạn đang nghe Dear Enemy by Jean Webster.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí