Sách nói: Dead Men Tell Tales

Dead Men Tell Tales cover

Dead Men Tell Tales

1 - Foreword

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

"Dead men tell no tales" was a common adage before the days of forensic science. In this book, the well-known evangelist and scientist uses Egyptology and archaeology to counter the argument in the investigation of Bible lore.. - Summary by Lynne Thompson

Bạn đang nghe Dead Men Tell Tales - Harry Rimmer.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí

SPONSORED AD