Sách nói: Culinary Herbs: Their Cultivation, Harvesting, Curing and Uses (Version 2)

Culinary Herbs: Their Cultivation, Harvesting, Curing and Uses (Version 2) cover

Culinary Herbs: Their Cultivation, Harvesting, Curing and Uses (Version 2)

1 - Preface

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Culinary Herbs may be regarded as the secret to preparing good food from antiquity to the the height of culinary art. Maurice Grenville Kains gives a thorough introduction the the subject considering the history of herbs, their cultivation and preparation. This is followed by detailed discussion of individual herbs from angelica to thyme. - Summary by Larry Wilson

Bạn đang nghe Culinary Herbs: Their Cultivation, Harvesting, Curing and Uses (Version 2) by Maurice Grenville Kains.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí