Sách nói: Civilization and Climate

Civilization and Climate cover

Civilization and Climate

1 - PREFACE. Preface to First Edition, Preface to Third Edition.

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

This book presents the science of geography one step further than just the physical features of the earth's surface. The relationship between the level of civilization and the geography of the climate is analysed and presented with comparative maps spanning the whole world. The distribution of human achievement such as education, industry, and level of civil development are all scrutinised under seasonal changes, and a variety of variety of climatic and geographic factors that has subtly shaped human destiny. - Summary by leon harvey

Bạn đang nghe Civilization and Climate by Ellsworth Huntington.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí