Sách nói: City of Fire

SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Home from college, Lynn is heartbroken to find her childhood friend Mark, has fallen away from his faith in God. After making some poor life choices, Mark is caught up in a local scandal. Billy, one of the bright young boys from Lynn's Sunday School class, is determined to clear Mark's name. But at what cost? And will Billy's betrayal hurt the people he's trying to protect? - Summary by Emily Grace

Bạn đang nghe City of Fire - Grace Livingston Hill.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí

SPONSORED AD