Sách nói: Children's Classics in Dramatic Form

Children's Classics in Dramatic Form cover

Children's Classics in Dramatic Form

1 - Preface

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

This is a collection of short stories by the Brothers Grimm, Aesop, Anderson, and more authors, turned into short children's plays by Augusta Stevenson. This collection has seventeen plays in which characters come together and form a classic children's story. (Summary by francesb)

Cast list:
mepreckel, Shakira, Onlam, silverquill, GardenerOfStars, LydiaCW, possum2364, ToddHW, Margaret, TriciaG, hallejk, HughGil, abendlied, jerrica, etel13, WoollyBee, Little_Tee, m8b1, aradlaw, arnaldo4455, MrsHand, Janet99, kcotter13, JoFriday21, jessieyun0404, Savvy0712, RosslynCarlyle

Edited by: Michele Eaton, Maria Therese and David Olson

Bạn đang nghe Children's Classics in Dramatic Form - Augusta Stevenson.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí

SPONSORED AD