Sách nói: Charles Sumner, The Scholar in Politics

SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

In the two volumes assigned to him in the American Reformer Series, viz., the "Life of William Lloyd Garrison, the Abolitionist," and that of "Charles Sumner, the Scholar in Politics," the author has tried to give a comprehensive view of the forces, moral and political, which combined to achieve the downfall of slavery and the slave power in the United States. - Summary from Preface

Bạn đang nghe Charles Sumner, The Scholar in Politics - Archibald Grimké.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí

SPONSORED AD