Sách nói: Britannicus

SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Britannicus is son and heir of the Roman emperor Claudius. However, this does not please Nero, who wants both throne and Britannicus's fiancee Junia. - Summary by ToddHW Cast list: Nero, emperor, son of Agrippina: [Dale Burgess](https://librivox.org/reader/5659) Britannicus, son of Messalina and of the emperor Claudius: [David Purdy](https://librivox.org/reader/10542) Agrippina, widow of Domitus Ahenbarbus, the Father of Nero, and widow by her second marriage of the emperor Claudius: [Matea Bracic](https://librivox.org/reader/5659) Junia, beloved by Britannicus: [thestorygirl](https://librivox.org/reader/6319) Burrus, tutor of Nero: [ToddHW](https://librivox.org/reader/6754) Narcissus, tutor of Britannicus: [Alan Mapstone](https://librivox.org/reader/7170) Albina, confidential friend of Agrippina: [Sonia](https://librivox.org/reader/10179) Stage Directions: [Larry Wilson](https://librivox.org/reader/8425) Editing: [ToddHW](https://librivox.org/reader/6754)
Bạn đang nghe Britannicus by Jean Racine.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí