Sách nói: Black Pawl

SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

This riveting novel takes place on a whaling ship, where its captain, Black Pawl, has a troubled relationship with the first mate, his son. A minister is permitted aboard for the homeward-bound journey along with a young woman who is accompanying him. Before long, unforeseen complications and electrifying events ensue.
Williams, an American author, wrote hundreds of short stories, many appearing in popular magazines, and over 30 novels, several of which were made into motion pictures. ( Lee Smalley)

Bạn đang nghe Black Pawl - Ben Ames Williams.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí

SPONSORED AD