Sách nói: Base-Ball: How to Become a Player

SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Base-Ball: How to Become a Player is a brief history of the game of baseball, with an explanation of the rules and positions. During the audio, reference is made to the "cuts" -- pictures of players, the baseball field, and balls. You can find these pictures in the CD case insert PDF. Alternatively you may reference them in the book itself at Gutenberg.org, at gutenberg.org/ebooks/19975. - Summary by EliseDee

Bạn đang nghe Base-Ball: How to Become a Player - John Montgomery Ward.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí

SPONSORED AD