Sách nói: Bacon

SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

This investigation of Bacon the scholar and man of letters begins with a look at the early days and progresses to his relationships with Queen Elizabeth and James I. It includes accounts of his positions as solicitor general, attorney-general, and chancellor. The book concludes with Bacon's failure, his overall philosophy, and summaries of his writings. ( Summary by Bill Boerst )

Bạn đang nghe Bacon - Richard William Church.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí

SPONSORED AD