Sách nói: Autobiography

Autobiography cover

Autobiography

1 - Contents

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

John Stuart Mill (20 May 1806 – 8 May 1873), British philosopher, political economist, civil servant and Member of Parliament, was an influential liberal thinker of the 19th century. He was an exponent of utilitarianism, an ethical theory developed by Jeremy Bentham, although his conception of it was very different from Bentham's. He was a forceful proponent in the fight for government intervention in social reform. (Summary by Wikipedia)

Bạn đang nghe Autobiography by John Stuart Mill.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí