Sách nói: Asinaria; or, The Ass-Dealer

Asinaria; or, The Ass-Dealer cover

Asinaria; or, The Ass-Dealer

1 - Act 1

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Another Plautus comedy. Not too complicated: People behaving poorly, clever slaves aiding complicated plots, gullible tradesman (the Ass-Dealer) being taken advantage of, plots found out, and just retribution taken. - Summary by ToddHW Cast list: Demaenetus, an aged Athenian: [ToddHW](https://librivox.org/reader/6754) Argyrippus, his son, in love with Philenium: [Greg Giordano](https://librivox.org/reader/8011) Libanus, Servant of Demaenetus: [Adrian Stephens](https://librivox.org/reader/13577) Leonida, Servant of Demaenetus: [redrun](https://librivox.org/reader/17752) The Ass-Dealer: [Alan Mapstone](https://librivox.org/reader/7170) Diabolus, an Athenian Captain, the rival of Argyrippus: [Beeswaxcandle](https://librivox.org/reader/17576) A Parasite, a dependant of Diabolus: [Larry Wilson](https://librivox.org/reader/8425) Artemona, wife of Demaenetus: [Sonia](https://librivox.org/reader/10179) Cleaereta, a Procuress: [Anna Maria](https://librivox.org/reader/16152) Philenium, daughter of Cleaereta: [Inkell](https://librivox.org/reader/17662) Stage Directions: [Estefanía Vidal](https://librivox.org/reader/10248) Editing: [ToddHW](https://librivox.org/reader/6754)
Bạn đang nghe Asinaria; or, The Ass-Dealer by Titus Maccius Plautus.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí