Sách nói: Andria: or, The Fair Andrian

Andria: or, The Fair Andrian cover

Andria: or, The Fair Andrian

1 - Act 1

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Pamphilus wants to marry a woman different than his father has chosen for him. Add in paternal scheming, death bed promises, shipwreck, and other complications, and comedy ensues. - Summary by ToddHW

Cast list:
Simo, an aged Athenian: Aaron White
Pamphilus, son of Simo: Josh Kibbey
Sosia, freedman of Simo: Eva Davis
Chremes, an aged Athenian: ToddHW
Charinus, a young Athenian, in love with Philumena: Tomas Peter
Crito, a native of Andros: alanmapstone
Davus, servant of Simo: Campbell Schelp
Dromo, servant of Simo: Nemo
Byrrhia, servant of Charinus: Leanne Yau
Glycerium, a young woman beloved by Pamphilus: Leanne Yau
Mysis, her maid-servant: Sonia
Lesbia, a midwife: TJ Burns
Stage Directions: Foon
Edited by: ToddHW

Bạn đang nghe Andria: or, The Fair Andrian - Terence.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí

SPONSORED AD