Sách nói: Unwilling Guest

Unwilling Guest cover

Unwilling Guest

1 - Outside Quarantine

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

A young society woman travels to the country to visit her aunt, only to end up as the unwilling guest of a neighboring family. The daughter is not so sure how to deal with this unpleasant circumstance. The young man of the household has met her before. Through them, she gains new perspectives on life, faith, and love. - Summary by LikeManyWaters

Bạn đang nghe Unwilling Guest - Grace Livingston Hill.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí

SPONSORED AD