muon-kiep-nhan-sinh-1 cover

muon-kiep-nhan-sinh-1

1 - muon-kiep-nhan-sinh-1

00:00
00:00
SPONSORED AD

Author:

00:05 - Giới Thiệu
8:48 - Đài Bắc . Nhân Duyên
1:26:43 - 01. Colorado | Cuộc Gặp Tiền Định
1:43:46 - 02. Atlantis | Tiền Kiếp Dậy Sóng
2:44:00 - Thực thể và luân hồi
2:59:45 - 03. Karma | Nghiệp Quả Báo Ứng
3:58:51 - 04. Ai Cập | Thần Linh Không Trong Tượng Đài
5:16:46 - 05. Pharaoh and love Pharaoh | Quyền Lực Và Yêu Thương
6:34:39 - 06. Luân Hồi Các Nền Văn Minh | Không Có Gì Là Mãi Mãi
7:29:43 - 07. Thành - Trụ - Hoại - Diệt | Vòng Tròn Vũ Trụ

Nút Chia Sẻ không hề tính phí