icon

SachNoi.App

Ứng dụng tìm kiếm và nghe các nội dung Audio trên Internet, với mong muốn giúp mọi người tiếp cận kho tàng trí thức tuyệt vời của nhân loại một cách tiện lợi hơn, từ đó khơi nguồn học hỏi, xây dựng thói quen và phong trào đọc sách, cùng nhau phát triển bản thân, đóng góp cho Xã hội và Đất nước.

Get SachNoiApp on AppStore for iOSGet SachNoiApp on Google Play
Screen SachNoi.App