Podcast: Câu chuyện văn hóa

Câu chuyện văn hóa cover

Author: VNPodcast

Category: Comedy

Episodes: 139

First Published: 11/26/2023

Last Published: 11/26/2023

Keywords: phát triển,văn hoá,gia đình,cha mẹ,quan hệ,ứng xử,xung đột

Khách mời và MC cùng mạn đàm, tranh luận về những vấn đề, sự kiện liên quan tới văn hóa, gây ảnh hưởng đến xã hội trong không khí nhẹ nhàng, vui vẻ ngày cuối tuần. Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/v2ccvh/support Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

The Share button is completely free of charge