Ep2241: VOV - Thời sự 18h (5/5/2021)

Ep2241: VOV - Thời sự 18h (5/5/2021) cover

Ep2241: VOV - Thời sự 18h (5/5/2021)

1 - VOV - Thời sự 18h (5/5/2021)

00:00
00:00
SPONSORED AD

Published at: 5/5/2021

Author: Đài Tiếng nói Việt Nam

Keywords:

VOV1 - Dự mít tinh kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị ngành ngân hàng tiếp tục phát huy vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng là huyết mạch của nền kinh tế. Chủ đề : mức độ phòng dịch, Ngân hàng Việt Nam, kiện toàn nhân sự, công tác bầu cử https://anchor.fm/vov1thoisu0/support

Podcast

VOV - Chương trình thời sự

VOV - Chương trình thời sự

Đài Tiếng nói Việt Nam

Các chương trình thời sự trực tiếp trong ngày. Thời sự sáng: 6h00-6h30. Thời sự trưa: 1...

El botón de compartir es completamente gratuito