Audiolibro: Ăn Cơm Mới Nói Chuyện Cũ - Hậu Giang Ba Thắc

Ăn Cơm Mới Nói Chuyện Cũ - Hậu Giang Ba Thắc cover

Ăn Cơm Mới Nói Chuyện Cũ - Hậu Giang Ba Thắc

1 - 01 - Ăn Cơm Mới Nói Chuyện Cũ

00:00
00:00
SPONSORED AD

Géneros de audiolibros

Autor

Descripción

Hồi ký tiếp theo Hơn Nửa Đời Hư của cụ Vương Hồng Sển. Những nếp sinh hoạt, các sự kiện, nhân vật và đất đai thuỷ thổ của Miền Nam khoảng năm 1910, đặc biệt là vùng Hậu Giang hồi đầu thế kỷ trước, được kể lại và so sánh với thời điểm ông viết. Các mốc thời gian lùi dần theo hồi ức, cũng tiện cho người đọc hôm nay - khi đọc sẽ đặc mình ở điểm giữa tức khoảng 1974; chúng ta có cái lợi thế được thấy quả khứ của một vùng đất mới và cả "tương lai" mà tác giả lúc đó chưa thể biết.

Estás escuchando Ăn Cơm Mới Nói Chuyện Cũ - Hậu Giang Ba Thắc by Vương Hồng Sến.
¿Te gustó lo que escuchaste? ¡Compártelo con tus amigos y familiares!.
Para reportar un problema o una cuestión de derechos de autor, envía el enlace de la página a la dirección de correo electrónico que se encuentra en nuestra página de Contacto.

Comentarios

El botón de compartir es completamente gratuito