Ep76: Trương Quý: Với nhà văn, cấu trúc là nền móng, con chữ là gạch xây - #76

Ep76: Trương Quý: Với nhà văn, cấu trúc là nền móng, con chữ là gạch xây - #76 cover

Ep76: Trương Quý: Với nhà văn, cấu trúc là nền móng, con chữ là gạch xây - #76

1 - Trương Quý: Với nhà văn, cấu trúc là nền móng, con chữ là gạch xây - #76

00:00
00:00
SPONSORED AD

Published at: 4/15/2022

Author: Vietcetera

Keywords:

Podcast

Have A Sip

Have A Sip

Vietcetera

“Đi cà phê không?” “Tối nay đi uống nhé?” Vietcetera tin rằng: gặp nhau và gọi một món đồ uống chín...

The Share button is completely free of charge