Ep8311: Tin trong nước - Phong trào thi đua yêu nước mang lại lợi ích lớn cho nhà nước và xã hội

Ep8311: Tin trong nước - Phong trào thi đua yêu nước mang lại lợi ích lớn cho nhà nước và xã hội cover

Ep8311: Tin trong nước - Phong trào thi đua yêu nước mang lại lợi ích lớn cho nhà nước và xã hội

1 - Tin trong nước - Phong trào thi đua yêu nước mang lại lợi ích lớn cho nhà nước và xã hội

00:00
00:00
SPONSORED AD

Published at: 6/11/2023

Author: Đài Tiếng nói Việt Nam

Keywords:

- Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” 75 năm qua phong trào thi đua yêu nước ngày càng phát triển, đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của cả nước và của từng cơ quan, đơn vị tại địa phương. Ghi nhận của phóng viên Việt Cường bên lề lễ KN 75 năm Ngày Chủ tịch HCM ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc: Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” 75 năm qua phong trào thi đua yêu nước ngày càng phát triển, đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của cả nước và của từng cơ quan, đơn vị tại địa phương. Ghi nhận của phóng viên Việt Cường bên lề lễ KN 75 năm Ngày Chủ tịch HCM ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc: Chủ đề : Phong trào, thi đua yêu nước, lợi ích lớn, nhà nước và xã hội --- Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/vov1tintuc/support

Podcast

VOV - Tin thời sự

VOV - Tin thời sự

Đài Tiếng nói Việt Nam

Cập nhật liên tục, nhanh nhất các tin tức, sự kiện nóng nhất trong ngày. Hãy search "VOV" trê...

The Share button is completely free of charge