Ep4950: Tin trong nước: Đổi mới toàn diện và đồng bộ hệ thống các đơn vị dịch vụ sự nghiệp công

Ep4950: Tin trong nước: Đổi mới toàn diện và đồng bộ hệ thống các đơn vị dịch vụ sự nghiệp công cover

Ep4950: Tin trong nước: Đổi mới toàn diện và đồng bộ hệ thống các đơn vị dịch vụ sự nghiệp công

1 - Tin trong nước: Đổi mới toàn diện và đồng bộ hệ thống các đơn vị dịch vụ sự nghiệp công

00:00
00:00
SPONSORED AD

Published at: 11/2/2022

Author: Đài Tiếng nói Việt Nam

Keywords:

- Sáng nay, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Đổi mới toàn diện và đồng bộ hệ thống các đơn vị dịch vụ sự nghiệp công trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Hội nghị nhằm đánh giá 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 19 ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tiếp tục đổi mới và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Chủ đề : Đổi mới, dịch vụ, sự nghiệp công https://anchor.fm/vov1tintuc/support

Podcast

VOV - Tin thời sự

VOV - Tin thời sự

Đài Tiếng nói Việt Nam

Cập nhật liên tục, nhanh nhất các tin tức, sự kiện nóng nhất trong ngày. Hãy search "VOV" trê...

The Share button is completely free of charge