Ep962: VOV - Thời sự 6h (10/1/2020)

Ep962: VOV - Thời sự 6h (10/1/2020) cover

Ep962: VOV - Thời sự 6h (10/1/2020)

1 - VOV - Thời sự 6h (10/1/2020)

00:00
00:00
SPONSORED AD

Published at: 1/10/2020

Author: Đài Tiếng nói Việt Nam

Keywords:

- Tiếp tục phiên họp lần thứ 41, thường vụ quốc hội cho ý kiến về Dự án Luật sửa đổi một số điều của Luật Giám định tư pháp và Dự án Luật hòa giải đối thoại tại tòa án. https://anchor.fm/vov1thoisu0/support

Podcast

VOV - Chương trình thời sự

VOV - Chương trình thời sự

Đài Tiếng nói Việt Nam

Các chương trình thời sự trực tiếp trong ngày. Thời sự sáng: 6h00-6h30. Thời sự trưa: 1...

The Share button is completely free of charge