Ep936: VOV - Thời sự 6h (31/12/2019)

Ep936: VOV - Thời sự 6h (31/12/2019) cover

Ep936: VOV - Thời sự 6h (31/12/2019)

1 - VOV - Thời sự 6h (31/12/2019)

00:00
00:00
SPONSORED AD

Published at: 12/31/2019

Author: Đài Tiếng nói Việt Nam

Keywords:

- 10 sự kiện, vấn đề nổi bật của đất nước năm 2019 do Đài Tiếng nói Việt Nam bình chọn. https://anchor.fm/vov1thoisu0/support

Podcast

VOV - Chương trình thời sự

VOV - Chương trình thời sự

Đài Tiếng nói Việt Nam

Các chương trình thời sự trực tiếp trong ngày. Thời sự sáng: 6h00-6h30. Thời sự trưa: 1...

The Share button is completely free of charge