Ep761: VOV - Thời sự 18h (1/11/2019)

Ep761: VOV - Thời sự 18h (1/11/2019) cover

Ep761: VOV - Thời sự 18h (1/11/2019)

1 - VOV - Thời sự 18h (1/11/2019)

00:00
00:00
SPONSORED AD

Published at: 11/1/2019

Author: Đài Tiếng nói Việt Nam

Keywords:

- Bộ Chính trị họp cho ý kiến về sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng và Ban Nội chính Trung ương. https://anchor.fm/vov1thoisu0/support

Podcast

VOV - Chương trình thời sự

VOV - Chương trình thời sự

Đài Tiếng nói Việt Nam

Các chương trình thời sự trực tiếp trong ngày. Thời sự sáng: 6h00-6h30. Thời sự trưa: 1...

The Share button is completely free of charge