Ep703: VOV - Thời sự 18h (11/10/2019)

Ep703: VOV - Thời sự 18h (11/10/2019) cover

Ep703: VOV - Thời sự 18h (11/10/2019)

1 - VOV - Thời sự 18h (11/10/2019)

00:00
00:00
SPONSORED AD

Published at: 10/11/2019

Author: Đài Tiếng nói Việt Nam

Keywords:

- Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng. https://anchor.fm/vov1thoisu0/support

Podcast

VOV - Chương trình thời sự

VOV - Chương trình thời sự

Đài Tiếng nói Việt Nam

Các chương trình thời sự trực tiếp trong ngày. Thời sự sáng: 6h00-6h30. Thời sự trưa: 1...

The Share button is completely free of charge