Ep3738: Thời sự 12h (7/10/2022)

Ep3738: Thời sự 12h (7/10/2022) cover

Ep3738: Thời sự 12h (7/10/2022)

1 - Thời sự 12h (7/10/2022)

00:00
00:00
SPONSORED AD

Published at: 10/7/2022

Author: Đài Tiếng nói Việt Nam

Keywords:

- Việt Nam và Palestine thúc đẩy quan hệ đoàn kết hữu nghị. Chủ đề : Việt Nam và Palestine, đoàn kết hữu nghị https://anchor.fm/vov1thoisu0/support

Podcast

VOV - Chương trình thời sự

VOV - Chương trình thời sự

Đài Tiếng nói Việt Nam

Các chương trình thời sự trực tiếp trong ngày. Thời sự sáng: 6h00-6h30. Thời sự trưa: 1...

The Share button is completely free of charge