Ep3592: Thời sự 12h (19/8/2022)

Ep3592: Thời sự 12h (19/8/2022) cover

Ep3592: Thời sự 12h (19/8/2022)

1 - Thời sự 12h (19/8/2022)

00:00
00:00
SPONSORED AD

Published at: 8/19/2022

Author: Đài Tiếng nói Việt Nam

Keywords:

- Thực hiện Quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ, cả nước có hơn 1.500.000 nghìn lao động được nhận tiền hỗ trợ thuê nhà. Chủ đề : lao động, hỗ trợ thuê nhà https://anchor.fm/vov1thoisu0/support

Podcast

VOV - Chương trình thời sự

VOV - Chương trình thời sự

Đài Tiếng nói Việt Nam

Các chương trình thời sự trực tiếp trong ngày. Thời sự sáng: 6h00-6h30. Thời sự trưa: 1...

The Share button is completely free of charge