Ep3525: Thời sự 18h (27/7/2022)

Ep3525: Thời sự 18h (27/7/2022) cover

Ep3525: Thời sự 18h (27/7/2022)

1 - Thời sự 18h (27/7/2022)

00:00
00:00
SPONSORED AD

Published at: 7/27/2022

Author: Đài Tiếng nói Việt Nam

Keywords:

- Bộ Chính trị kết luận về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Chủ đề : Bộ Chính trị, mô hình thí điểm, Nghị quyết số 18, Trung ương Đảng khóa XII https://anchor.fm/vov1thoisu0/support

Podcast

VOV - Chương trình thời sự

VOV - Chương trình thời sự

Đài Tiếng nói Việt Nam

Các chương trình thời sự trực tiếp trong ngày. Thời sự sáng: 6h00-6h30. Thời sự trưa: 1...

The Share button is completely free of charge