Ep3488: Thời sự 12h (15/7/2022)

Ep3488: Thời sự 12h (15/7/2022) cover

Ep3488: Thời sự 12h (15/7/2022)

1 - Thời sự 12h (15/7/2022)

00:00
00:00
SPONSORED AD

Published at: 7/15/2022

Author: Đài Tiếng nói Việt Nam

Keywords:

- Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp Đề án “Tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Chủ đề : Thủ tướng Italia, Nghị quyết Trung ương, Olympic Toán https://anchor.fm/vov1thoisu0/support

Podcast

VOV - Chương trình thời sự

VOV - Chương trình thời sự

Đài Tiếng nói Việt Nam

Các chương trình thời sự trực tiếp trong ngày. Thời sự sáng: 6h00-6h30. Thời sự trưa: 1...

The Share button is completely free of charge