Ep3454: Thời sự 6h (4/7/2022)

Ep3454: Thời sự 6h (4/7/2022) cover

Ep3454: Thời sự 6h (4/7/2022)

1 - Thời sự 6h (4/7/2022)

00:00
00:00
SPONSORED AD

Published at: 7/4/2022

Author: Đài Tiếng nói Việt Nam

Keywords:

- Chính phủ thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Chủ đề : Ban chỉ đạo, triển khai thực hiện, Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội https://anchor.fm/vov1thoisu0/support

Podcast

VOV - Chương trình thời sự

VOV - Chương trình thời sự

Đài Tiếng nói Việt Nam

Các chương trình thời sự trực tiếp trong ngày. Thời sự sáng: 6h00-6h30. Thời sự trưa: 1...

The Share button is completely free of charge