Ep3411: Thời sự 6h (20/6/2022)

Ep3411: Thời sự 6h (20/6/2022) cover

Ep3411: Thời sự 6h (20/6/2022)

1 - Thời sự 6h (20/6/2022)

00:00
00:00
SPONSORED AD

Published at: 6/20/2022

Author: Đài Tiếng nói Việt Nam

Keywords:

- Làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm đối với 12 bộ, cơ quan trung ương, 16 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 được Thủ tướng Chính phủ giao. - Bình Dương lọt top 7 Cộng đồng thông minh thế giới, sự kiện vinh danh diễn ra trong 2 ngày 20 và 21/6. - Những người làm báo ở mảng nội dung chuyên biệt dành cho đồng bào dân tộc thiểu số tại các địa phương miền núi. - Bầu cử Pháp: Liên minh của Tổng thống có nguy cơ đánh rơi đa số tuyệt đối tại Quốc hội. - Mặt trận kháng chiến Afghanistan nêu điều kiện đối thoại với chính quyền Taliban nhằm chấm dứt đối đầu. Chủ đề : Bình Dương, top 7, Cộng đồng thông minh thế giới, vinh danh https://anchor.fm/vov1thoisu0/support

Podcast

VOV - Chương trình thời sự

VOV - Chương trình thời sự

Đài Tiếng nói Việt Nam

Các chương trình thời sự trực tiếp trong ngày. Thời sự sáng: 6h00-6h30. Thời sự trưa: 1...

The Share button is completely free of charge